• Kültürel ve etik değerlere sahip, topluma karşı sorumluluk sahibi, çağdaş, yenilikçi, çözüm odaklı ve özgüven sahibi mimarlar yetiştirmek.
• Uluslararası düzeyde araştırmalar yapan ve bilime katkı sunan bir fakülte olmak.
• Araştırmaya ve disiplinler arası etkileşime dayalı bir eğitim modeli geliştirmek.
• Kaliteli ve donanımlı eğitim verilerek piyasa koşullarına uyum sağlayacak, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek mezunlar yetiştirilmesinin altyapısını oluşturmak.
• Mimarlık mesleği adaylarına takım çalışmalarında etkin olma becerisini kazandırmak.