Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile ilgili uzmanlık alanlarında eğitim, öğretim ve araştırmada çağdaş, ulusal ve uluslararası düzeyde lider bir merkez olarak bilime, sanata, çevreye ve topluma katkıda bulunma hedeflenmektedir.