Kavramsal temelli bir düşünsel süreç ve her ölçekte fiziksel çevrenin eleştirel bir sorgulama biçimi olduğu inancından yola çıkarak; etik değerlere saygılı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, alanında edindiği kuramsal ve bilimsel bilgiyi farklı disiplinlerle çalışmada kullanabilen mimarlar yetiştirmek; disiplinler arası yaklaşım ve araştırma ortamı içerisinde mimarlık alanının gelişmesi için etkin rol almaktır.